Veri saklama özeti

Bu özet, varsayılan kategorileri ve kullanıcı verilerini saklamaya yönelik amaçları gösterir. Bazı alanlar, burada listelenenlerden daha spesifik kategorilere ve amaçlara sahip olabilir.

Site

Kategori

Kursdaten

Amaç

Bewahrung bis zum Abitur

Um die Vorteile eines Online-Systems ausnutzen zu können und unseren Schülerinnen und Schülern optimale Vorbereitung auf das Abitur zu ermöglichen, bewahren wir Daten vom Erstelldatum maximal bis zu 3 Jahre auf, so dass sie sicher bis zur Abschlussprüfung zur Verfügung stehen.

Sollen Daten vorher gelöscht werden, ist dies jederzeit möglich.

Saklama süresi
3 yıl
Yasal dayanaklar
Sözleşme (GDPR Madde 6.1 (b)) Veri konusunun taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için veya bir sözleşmeye girmeden önce veri sahibinin talebi üzerine adımlar atmak için veri işleme gereklidir.
Yasal yükümlülük (GDPR Madde 6.1 (c)) Kontrolörün tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için işlemenin gerekli olması

Kullanıcılar

Kategori

Kursdaten

Amaç

Bewahrung bis zum Abitur

Um die Vorteile eines Online-Systems ausnutzen zu können und unseren Schülerinnen und Schülern optimale Vorbereitung auf das Abitur zu ermöglichen, bewahren wir Daten vom Erstelldatum maximal bis zu 3 Jahre auf, so dass sie sicher bis zur Abschlussprüfung zur Verfügung stehen.

Sollen Daten vorher gelöscht werden, ist dies jederzeit möglich.

Saklama süresi
3 yıl
Yasal dayanaklar
Sözleşme (GDPR Madde 6.1 (b)) Veri konusunun taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için veya bir sözleşmeye girmeden önce veri sahibinin talebi üzerine adımlar atmak için veri işleme gereklidir.
Yasal yükümlülük (GDPR Madde 6.1 (c)) Kontrolörün tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için işlemenin gerekli olması

Ders kategorileri

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Dersler

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Etkinlik modülleri

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Bloklar

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı